Візуальність як домінанта сучасної культури

Візуальність як домінанта сучасної культури

Збірник матеріалів
Міждисциплінарної наукової конференції
7–8 грудня 2017 р.

Knygy-2017_Vizualnist.Tezy.jpg

   Збірник укладено за матеріалами Міждисциплінарної наукової конференції «Візуальність як домінанта сучасної культури», проведеної в режимі on-line Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 7–8 грудня 2017 р.

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П. – віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, кандидат філософських наук, професор, директор Інституту культурології НАМ України (голова редколегії);
Сидоренко В. Д. – віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України;
Яковлєв М. І. – перший віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, доктор технічних наук, професор;
Волков С. М. – заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, професор (заступник голови редколегії);
Савчук І. Б.
– заступник директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Дзюбенко Т. О. – заступник директора Інституту культурології НАМ України, заслужений працівник культури України;
Кузнєцова І. В. – вчений секретар Інституту культурології НАМ України, кандидат філософських наук, доктор філософії (Ph.D), с. н. с., доцент;
Дрофань Л. А. – вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат філологічних наук, с. н. с.;
Чміль Г. П. – академік НАМ України, доктор філософських наук, завідувач відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків Інституту культурології НАМ України;
Зубавіна І. Б. – академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України;
Жукова Н. А. – завідувач відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, доцент;
Судакова В. М. – завідувач відділу соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури Інституту культурології НАМ України, доктор філософських наук, доцент;
Оляніна С. В. – завідувач відділу музеєзнавства та пам’яткознавства Інституту культурології НАМ України, кандидат архітектури, доцент;
Демещенко В. В. – завідувач відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидат історичних наук, доцент.

© Інститут культурології НАМ України, 2017
© Автори, 2017

Сторінок: 84.


Завантажити у форматі PDF:


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Візуальність як домінанта сучасної культури
Далi...