Відділ світової культури

Відділ світової культури та міжнародних культурних зв’язків

Основні напрямки діяльності:
Дослідження динаміки розвитку світової культури, світового культурного процесу в контексті суспільних змін, філософських засад культури, історії та сутності духовно-матеріальної культури суспільства.
Аналіз місця та ролі української національної культури в світовій культурі; впливу світової культури на українську культуру, тенденцій та перспектив розвитку національної культури в контексті процесів світової глобалізації та інтеграції.
Організація міжнародного наукового співробітництва в галузі культурології та координація міжнародного співробітництва.

Відділ здійснює фундаментальні наукові дослідження за двома темами:
Тема № 1. «Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні», керівник теми - академік Богуцький Ю.П.
Тема № 2. «Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження», керівник теми - академік Богуцький Ю.П.

За фундаментальними темами наукових досліджень були видані наступні наукові праці: 
  • Берегова О. М., “Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні в ХХІ столітті”;
  • Богуцький Ю. П. “Самоорганізація культури: онтологія, динаміка перспективи”;
  • Волков С. М. “Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка”;
  • Іваненкова С. І. “Золоті сторінки української культури” Том 1, 2, 3, 4, 5;
  • Оніщенко О. І. “Художня творчість: проект некласичної естетики”;
  • Шейко В. М., Богуцький Ю. П. “Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації”.

Співробітники:

Чміль Ганна ПавлівнаЗавідувач відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків Інституту культурології НАМ України.

Доктор наук, доцент, академік НАМ України.

Автор наукової монографії «Екранна культура: плюральність проявів» (2003), співавтор монографії «Візуалізація реального в сучасному культурному просторі» (Київ, ІК НАМУ, 2013), співавтор підручника «Українська та зарубіжна культура» (2003), досліджень «Труд как смысл жизни» (1986), «Социальная работа с молодежью» (1994) та автор ще близько 50 наукових статей та публікацій з проблем філософії культури, кіномистецтва і кінематографії.

Продюсер художніх фільмів — лауреатів міжнародних конкурсів: «Другорядні люди», «Чеховські мотиви» (режисер К.Муратова) та «Мамай» (режисер Л. Санін), авторському колективу якого присуджена Державна премія України ім. О. Довженка.

Співавтор літературних сценаріїв науково-популярних фільмів, член редакційної колегії журналу «Кіно-Театр», альманаху науково-теоретичних праць та публіцистики «Мистецькі обрії», науковий консультант ряду проектів та видань у галузі арт-менеджменту та кінематографії.

За її участю підготовлено низку законів і підзаконних актів, пов'язаних із запровадженням продюсерської системи кіновиробництва, захистом інтелектуальної власності і авторських прав, регулюванням правил публічного показу та розповсюдження фільмів, розвитком кіноіндустрії і поліпшенням кінообслуговування.

Профіль у Google Академії


Кохан Тимофій Григорович

Провідний науковий співробітник.

Кандидат мистецтвознавства, доцент, Заслужений діяч мистецтв України.


Петік Людмила Владиславівна

Науковий співробітник.


Фадейкова Лілія Володимирівна

Молодший науковий співробітник.