2018.11.21 Конференція

Національна академія мистецтв України
Інститут культурології НАМ України
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Запрошують до участі у науковій конференції
"Нарація “зображуване – глядач” в сучасному українському кіно"

Конференція  відбудеться 21 листопада 2018 року об 11.00
за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 20
у конференц-залі Національної академії мистецтв України

Проблемне поле конференції:
  • молодіжна субкультура як метанарація;
  • наратологія у постмодерному кіно дискурсі;
  • зображуване – глядач”: інтерпретаційний потенціал
  • Сам як Інший. Зображуваний контекст
До участі у конференції запрошуються дослідники наукових інституцій, аспіранти, докторанти, викладачі вищих навчальних закладів/

Заявки на участь у конференції з означенням теми доповіді та відомостей про автора (ім’я, по-батькові, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) просимо надіслати до 10 листопада 2018 р. на електронну адресу mishchenko_m@ukr.net

За матеріалами доповідей учасників конференції планується випустити збірник наукових праць.

Вимоги до тексту статті. Обсяг: до 15 сторінок. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman. Кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Зберегти у форматі *.doc або *.rtf. Назва файлу має містити прізвище автора статті і її назву. Посилання на бібліографічні джерела розташовуються після тексту під заголовком Література в алфавітному порядку; посилання на літературу в тексті – у квадратних дужках.

Контактний телефон: (067) 403-90-54 (Міщенко Марина Олексіївна)

З повагою,
оргкомітет конференції.


Інформаційний лист (doc)